Algebra

Om ligningsløsning

 1. Man skal se ligninger som en vægt - der skal være ligevægt på begge sider af lighedstegnet.

           5 = 5                                                   Her er der ligevægt
            4=5                                                    Her er der ikke ligevægt, der er noget galt
         x+4 = 5                                                 Her er der ligevægt hvis x =1

eks:   4x +2 =6                                                Hvad skal man gøre for at få ligevægt
    4x +2 -2 = 6 -2                                            først fjerne vi 2 fra begge sider af vægten der er altså stadigvæk ligevægt.

          4x = 4                                                  Så deler vi med 4 (for at for x til at stå alene), det gør vi på begge sider

                                                                     ellers er der jo ikke ligevægt - den ene skål vil falde til jorden)
         4x4
           4     4

           x = 1                                                   Så skal vi tjekke om det er rigtigt det vi har gjort.

                                                                      Prøv at sætte 1 ind på x’s plads er der ligevægt er den rigtig.

 

 1. Husk det gælder om at få x til at stå alene!!
 2. Træk fra og læg til først
 3. Dividere og gange til sidst
 4. Man kan ikke gange med 0 eller dividere med 0
 5. Husk at der står et skjult gangetegn mellem 3x
 6. Man kan ændre fortegn ved at gange eller dividere med -1

Opgaver

Ligninger (simple)

 

 1.           15 – x = 6 
 2.           12 + x = 22 
 3.           x – 3 = 3 
 4.           x + 7 = 5 
 5.           2x + 3 – x = 18 
 6.           2½x – 16 = 9 
 7.           x + 1 = 2x - 5 
 8.           x – 7 = 14 + 3x 
 9.           x + 1 = x - 1 
 10.           x + 5 = 2x – 4 
 11.           2x – 3 = 3x – 5 
 12.           3 – 3x = 4x –(3 – 7x) 
 13.           10 – (x – 2) = 5 
 14.           x = 3x – (12 – x) 
 15.           4x – 4 = x + (17 – 4x) 
 16.           3 – 7x = 10 – (x + 1)  
 17.           -3 –(2 – 3x) = 2x –(5 – x)
ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK