Boksplot

Et boksplot er en grafisk måde kort at beskrive et bearbejdet statistisk materiale. Et boksplot indeholder følgende oplysninger:

 • Den mindste værdi i materialet (minimum)
 • Den største værdi i materialet (maksimum)
 • Nedre kvartil
 • Median
 • Øvre kvartil

Den mindste og den største værdi i materialet er umiddelbart til at aflæse af det statistiske materiale, men kvartilerne kræver at man har udledt dem - enten ved systematisering eller gennem tegning af en sumkurve. Man kan enten tegne et boksplot lodret eller vandret. Begge dele er lige godt.

 I geogebra, er det relativ let, når du har diskriptorerne klar. Skriv boksplot i Input-linien og vælg nederste - som her:

 • yOffset = hvor højt oppe på y-aksen linien skal være    
 • ySkalering = tykkelsen på boksen
 • Start Værdi  = mindste værdi i observationssættet
 • Q1 = 1. kvartil (25%)
 • Median = medianen
 • Q3 = 3. kvartil (75%)
 • Slutværdi = Størsteværdien i observationssættet.

Eksempel på boksplot ang. karakterer i en klasse. 

Værdierne, der er indtastet indputlinien: Boksplot(2, 1, 2, 4, 7, 10, 12) giver dette resultat

 

 

 

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK