Opgaver #2

Akvarium

 

 

Tante Olgas akvarium er 80 cm. lang, 40 cm. bred og 50 cm. høj.

Hvis det fyldes til kanten, hvor mange liter vand kan akvariet så indeholde?

For ikke at svømme over kommer hun kun vand i, til der mangler 4 cm.

Hvor mange liter skal hun fylde i akvariet?

 

 

 

 

 

Kuglen

Bergen rumfanget af kuglen, når diameteren er 5 cm.

Hvad vejer kuglen , hvis den var lavet af jern ? massefylde: 7,9

Hvad vejer kuglen, hvis diameteren ændres til 10 cm? - 20 cm?

 

 

 

 

 

 

En oliebeholder er cylinderformet.

Grundfladens diameter er 15 m, og beholderens højde er 22 m (indvendige mål).
                     
a)  Hvor mange m3  kan beholderen rumme (1 decimal) ?
 
På et tidspunkt er der i alt 2,1 mio. liter olie i beholderen.
                     

b)  Hvor højt står olien i beholderen (meter med 1 decimal)

 

 

 

 

Kheopspyramiden: 

 

Pyramiden har en kvadratisk grundflade, der er 230 m. lang/bred.

Den er ca. 140 m. høj. 

Beregn pyramidens rumfang.

 

 

 

 

 

 

 

Louvre-pyramiden: 


 

Glaspyramiden er ligeledes kvadratisk i grundfladen.

sidernes længde er 35 m. og den er 21 m. høj

Beregn rumfanget af pyramiden.

Beregn ligeledes hvor stor en procentdel Louvre-pyramide nudgør af Kheop-pyramidens rumfang.

 

 

 

 

  

Kegle: 

 

 

Keglen, har i bunden en radius på 7,5 cm. og er 21 cm. høj.

Beregn keglens rumfang.

 

 

 

 

 

 

 

Kegle- og pyramidestub: 


 

 

 

 

Beregn de to figurers rumfang, ud fra de angivne mål på tegningen.

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK