Rumfang

Angiver det rum i 3 dimensioner, som afgrænses af overflader.

Rumfang betegnes også volumen. Der findes mange formler for, hvordan man beregner rumfanget af en række standardfigurer, f.eks. en kasse, en kugle, en cylinder eller et prisme.

 

 
 
Længdemål:  
1m. = 10 dm. = 100 cm. = 1.000 mm.
 
 
Flademål: 
1m^2. = 100 dm^2. = 10.000 cm^2. = 1.000.000 mm^2.
 
 
Rummål: 
1m^3. = 1000 dm^3. = 1.000.000 cm^3. = 1.000.000.000 mm^3.

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK