Massefylde

Med begrebet massefylde eller densitet, som det også ofte benævnes, menes masse pr. volumen­enhed. Man kan altså bestemme densiteten af en stof ved at veje en prøve af det og dividere med hvor meget det fylder.

Altså massen m divideret med volumenet V:

\rho = \frac{m}{V}

 

Bemærk, at massefylde betegnes med det græske bogstav\rho (”rho”) . 

 

Stof


Massefylde

 g / cm^3

Guld

19,3

Bly

11,3

Sølv

10,5

Kobber

8,9

Jern

7,8

Aluminium

2,7

Zink

7,1

Vand

1,0

Is

0,9

Træ

0,7

Kork

0,2

Sprit

0,8

Benzin

0,7

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK