Det gyldne rektangel

Konstruktionsvejledning

 

Tegn et kvadrat på 10 cm x 10 cm  (Blåt kvadrat)

Passenål placere midt på nederste blå linie, radius til øv. højre hjørne.

Herefter tegnes halvcirkel som vist med rødt.

Grundlinien forlænges, så denne skærer cirkelbuen.

Øverste linie i kvadratet forlænges ligeså.

Den vinkelrette linie oprettes i skæringspunktet ml. cirkelbuen og grundliniens forlængelse.

Så har vi konstrueret et gyldent rektangel, da højden er 10 cm og grundlinien er 16,18 cm.

Forholdet mellem siderne er altså: 1 : 1,618

 

Det blå liniestykke på grundlinien er hele rektanglets længde ganget med 0,618.

Mål længden, gang med 0,618; Resultatet måles ind fra hjørnerne og de lodrette linier tegnes her.

Tilsvarende gøres ved måling af billedets bredde. Herved findes de gyldne snit. (blå punkter)

 

 

 

 

 

 

Prøv selv på billederne herunder. 

 

 

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK