Rentesregning

      R = \frac{K\cdot p\cdot d}{100\cdot D} 

  • R:           rente.
  • K:           beløb, kapital.
  • p:            procentsats pr. år. (Rentefod)
  • d:            antal rente dage.
  • D:           antal dage i et renteår.

 

Rente:

Leje af lån. Når man sætter penge i en bank, er det banken, der låner pengene, og banken må betale rente. Renten hæves eller tilskrives, dvs. indsættes på kontoen. 

Rentefod

Procentsats, der angiver størrelsen af renten. Den er som regel opgivet pr. år = pro anno (P.a.)

Indlånsrente

Rente, der udbetales til den, der indsætter penge i et pengeinstitut.

Udlånsrente

Rente, der skal betales af den, der låne penge.

Rentedage

Den tid et beløb forrentes. Et rente år er 12 mdr. á 30 rente dage = 360 rentedage.

Hvis man regner med renter på computeren regner den, det helt præcise antal dage ud. Og derfor er et rente år da 365/366

 

Eksempel i at regne rentedage ud

Først trækker man dagene fra hinanden, derefter månederne og lægger dagene sammen.

1-8-98   til  1-10-98                   1-1=0 dage, 10-8 = 2 mdr. á 30 dg. = 60 dage.

3-4-98   til 7-10-98                    7-3=4 dage,   10-4 = 6 mdr. á 30 dg. =184 dage.

7-4-98   til  3-10-98                    3-7=-4 dage, 10-4 = 6 mdr. á 30 dg. =176 dage.

3-10-98 til  7-01-99                    7-3=4 dage, 01-10= 3 mdr. á 30 dg. = 94 dage.

 

Hent dokument med opgaver her: HENT

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK