Arealberegning

 

1. 

Beregn arealet af parallelogreammet ABCD, når

 

a.    h = 6 og |AD| = 15

b.    h = 12 og |AD| = 3

c.    h = 3,75 og |AD| = 7,85

 

 

2.

Et ligebenet ABCD har arealet 90 cm2. De to parallelle sider er henholdsvis 12 cm og  18 cm.

 

a.  Beregn højden i trapezet.

b.  Beregn længden af diagonalen AC.

c  Beregn arealet af trekant ABC.

 

 


3.

 

En cirkel har omkredsen 100 cm.

Find arealet af cirklen.

 

 


4.

 

 

Et kvadrats diagonal BD har længden 10 cm.

Find kvadratets areal.

 

 

 

 

 5.


 

a.   Beregn arealet af cirklen, radius er 8 cm.

b.   Beregn arealet af kvadratet.

c.   Opstil en formel til beregning af det skraverede områdes areal, udtrykt ved r.

 

 

 

  

6.

 

På tegningen se grund ABCD - tegningens mål er i meter.

 

a.   Beregn grundens areal

b.   Beregn længden af AB.

En grund må højst bebygges med 25 % af det samlede areal.

c.   Beregn hvor mange m2 , der skal tilkøbes, for at det er lovligt at opføre det indtegnede hus.

 

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK