Formler

Formler til beregning af arealer

Rektangel: 

h: højde
g: grundlinje
A: areal
 
 A = g\cdot  h

 

 

Parallelogram:

h: højde
g: grundlinje
A: areal
 
 A = g\cdot  h
 

 

 

Trapez:

h: højde
a & b: parallelle linier 
A: areal
 
 A = \frac{1}{2}\cdot h\cdot ( a + b ) 
 

 

 

Trekant:

 

h: højde
g: grundlinje
A: areal
 
 A = \frac{1}{2}\cdot h\cdot g

 

 

Cirkel:

r: radius
A: areal
 
 A = \pi \cdot r^2
 
 
  
 
 

Cirkelring:

 
 
  A = \pi \cdot (R^2 - r^2)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirkeludsnit:

 
 A = \frac{pi \cdot r^2 \cdot v}{360}
 
ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK