Arealberegning

Arealberegning


Når du beregner en flades areal, beregner du, hvad der skal til for at "dække" hele fladen.
F.eks. hvor meget maling der skal til for at dække en væg.

Arealet angives enten i :km^2, m^2, dm^2, cm^2 eller mm^2  

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK