Opgaver - blandede

Blandede opgaver


1. En stige, der står op imod en lodret mur danner en vinkel på 20° med muren. Stigens fod er 1,3 m fra muren.

a) Hvor lang er stigen?

b) Hvor højt op ad muren når stigen?


2. En telefonmast kaster en skygge på 6 m. Solen befinder sig 48° over horisonten. Hvor lang er telefonmasten?


3. Skyggen af en 1,00 m lang pæl er 1,54 m. Samtidigt er skyggen af en klippe på 60 m. Hvor høj er klippen?


4.  En retvinklet trekant ΔABC  er b = 83 mm., <B = 38° og <C = 90°. Bestem de ukendte sider og vinkler i trekanten. Du bestemmer selv i hvilken rækkefølge. Du må også gerne gøre brug af Pythagoras’ sætning samt udnytte vinkelsummen i en trekant.


5. I trekant ΔABC er siderne givet ved = 6, = 6 og = 6.

a) Bestem trekantens vinkler.

b) Hvad kaldes trekanten?


6. I ΔABC er B, = 34,8° og = 4.

a) Bestem vinklerne i trekanten.

b) Bestem siderne i trekanten.

c) Hvad kaldes en sådan trekant?


7. Trekanterne ΔABC og ΔDEF er ensvinklede med c = 5 , = 4 , = 10 og = 6. Find de øvrige sider.


8. Trekant ΔABC er retvinklet med = 8,9 og = 13. (C er ret...)

Bestem de øvrige sider og vinkler i trekanten.


9. Trekant ΔABC er retvinklet med C ret. Endvidere er = 19 og = 25°.

Bestem de øvrige sider i trekanten samt trekantens areal.


10. I ΔABC er = 12, = 5 og = 13. Bestem trekantens vinkler.


11. I ΔABC er = 6. Endvidere er arealet af trekanten lig = 20.

Bestem længden af højden ha.

 

12. I ΔABC er = 5 , = 6 og = 8.

a) Bestem trekantens vinkler.

b) Bestem trekantens areal.

c) Bestem længden af de tre højder i trekanten.

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK