Den retvinklede trekant

  • Udskriv

En retvinklet trekant, er en trekant, hvor den ene vinkel er 90° 

Navngivning af vinkler og sider 

Den lange side af en retvinklet trekant kaldes hypotenusen.
De to andre sider kaldes kateter.

Man navngiver normalt retvinklede trekanter i en figur ved at den rette vinkel kaldes C (stort C). Siden overfor C kaldes c (lille c).
Hvis man går med uret, hedder næste vinkel A, og mod uret hedder vinklen B.
Siden overfor A, hedder a. Siden overfor B, hedder b.

Da siden a er overfor A (eller modstående), kaldes denne for A's modstående katete.
Siden b kaldes for A's hosliggende katete.
(Det kan huskes ved, at det er den katete, som ikke er modstående.)

Areal og omkreds

Omkredsen af en retvinklet trekant er summen af de tre sider lagt sammen:

Omkreds = a + b + c

Arealet kan beregnes med formlen for arealer af vilkårlige trekanter:

Areal = \frac{1}{2} \cdot g \cdot\ h


Da trekanten er retvinklet, kan vi bruge a som højden og b som grundlinjen:

Areal = \frac{1}{2} \cdot a \cdot\ b

 

Pythagoras

Den pythagoræiske læresætning er: "I alle retvinklede trekanter er summen af kateternes kvadrat lig hypotenusens kvadrat".

Oversat betyder det, at længden af de korte sider ganget med sig selv og derefter lagt sammen, er lig længden af den længste side ganget sig selv.
I en retvinklet trekant med siderne a,b,c (hvor c er hypotenusen - den længste) får den pythagoræiske læresætning følgende formel:

a^2 + b^2 = c^2


Dette kan bruges til at udregne længden af en manglende side ved at omskrive formlen til tre hjælpeformler:

 

c =\sqrt {a^2 + b^2}, a =\sqrt{c^2 - b^2}b =\sqrt {c^2 - a^2} 


Formlen gælder KUN for retvinklede trekanter, og kan derfor bruges til at kontrollere, om en trekant er retvinklet.