Pythagoras - opgaver

Opgave 1: 

I en retvinklet trekant ABC er C den rette vinkel. Beregn den manglende side i trekanten, når 

1)  a = 8 og b = 6     

2)   c = 5 og a = 4      

3)   c = 25  og b = 20

 

Opgave 2: 

Per har sendt en drage er sendt op med fuld line - 32 m. Afstanden fra Per til stedet under dragen er 25 m. Hvor højt oppe er dragen? 

 

En tabel over nogle kvadrattal – til brug i opgaverne :

x

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

32

x^2

121

144

169

196

225

256

289

324

361

441

484

529

576

625

676

1024

 

Opgave 3: 

I en retvinklet trekant ABC er C den rette vinkel. Beregn den manglende side i trekanten, når 

1)  a = 12 og b = 5      

2)   c = 17 og a = 8      

3)   c = 26  og b = 10

 

Opgave 4:

Forestil dig to mænd der kører i hver sin retning

Person A kører 6 km frem og drejer så til højre og fortsætter 8 km. hvorefter han parkerer.

Person B kører 4,5 km frem og drejer så også til højre hvor han fortsætter 9 km frem hvorefter han parkerer.

Hvor langt er der nu mellem de to biler i ligelinje?

 

Opgave 5:

I en ligesidet trekant er siderne hver 32 cm.

Beregn højden i trekanten

 

Opgave 6:

Om en retvinklet trekant oplyses følgende: b = 5 og c = 13.

Bestem a.

 

Opgave 7:

Beregn længden af diagonalen i et kvadrat, der har sidelængden 5cm.

 

Opgave 8:

I et koordinatsystem er afsat to punkter, A med koordinaterne (4;3) og B med koordinaterne (0;1). Beregn afstanden imellem de to punkter.

 

Opgave 9:

I et koordinatsystem afsættes punkterne A (-2;5), B (3;5) og C (5;9)
Sammen med punktet D udgør de tre punkter vinkelspidserne i et parallelogram.

  a) Angiv koordinaterne til D.
  b) Beregn parallelogrammets sidelængder samt omkreds.
  c) Beregn længden af de to diagonaler AC og BD

 

Opgave 10:

I et koordinatsystem afsættes punkterne A (3;2), B (7;9) og C (10;2)

  a) Beregn trekantens omkreds og areal.
  b) Beregn ha og hc 

ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK