Trekanten

  • Udskriv

Generelt om trekanter

En trekant er en figur med 3 vinkler og 3 sider. Sider og vinkler kaldes for trekantens stykker. 
Ifølge de trigonometriske regneregler kan man udregne de manglende oplysninger, hvis man har en sidelængde og mindst to andre oplysninger.

Trekanter kan inddeles i kategorier efter deres vinkler:

Ligebenet trekant

En trekant siges at være ligebenet, hvis to sider er lige lange, og to vinkler er lige store.

De to sider, som er lige lange, kaldes trekantens ben. Den sidste er grundlinjen.

Grundvinklerne er de to vinkler, som er lige store. Den sidste vinkel kaldes for topvinklen.

Højden på grundlinjen deler topvinklen i to lige store dele. 
Da den også deler grundlinjen i to lige store dele, er højden både vinkelhalveringslinje og midtnormal. 
 

Vilkårlig trekant

En trekant kaldes også for en vilkårlig trekant, når det drejer sig om formler og observationer, som gælder for alle trekanter.

(I modsætning til Pythagoras, som kun gælder for retvinklede trekanter.) 

Spidsvinklet Stumpvinklet Retvinklet