Funktioner

  • Udskriv

Opgaver 1

Indtegn parvis hver af følgende rette linier i et koordinatsystem og beregn skæringspunkterne mellem de to linier:

1.  

y = 2x - 5  

y = -x + 4

 


 2.

y = 2x - 2  

y = \frac{-1}{2}x + 3  

 


 3.

y = \frac{1}{4}x + 2  

y = x - 4  

 


 4.

y = -x + 6  

y = \frac{-1}{2}x + 3

 


5. 

y = \frac{3}{4}x - 2\frac{1}{2}  

y = \frac{5}{6}x - 3