Funktioner

Opgaver med ret linies ligning


A)

Tegn nedenstående funktioner ind i et koordinatsystem:

f(x)= 4x + 2

g(x)= - 4x + 2

h(x)= 4x - 2

i(x)= - 4x - 2

 

 

B)

Tegn nedenstående funktioner ind i et koordinatsystem:

 f(x) = 2x – 4                 og             g(x) =  -x  + 2                

  1. Hvor skærer de to funktioner hinanden(aflæs)?
  2. Lav en beregning af det præcise skæringspunkt.

 

C)

Tegn nedenstående funktioner ind i et koordinatsystem: 

f(x)  =  4                       og             g(x)  =  2x  -  4 

  1. Hvor skærer de to funktioner hinanden(aflæs)?
  2. Lav en beregning af det præcise skæringskoordinat

 

D)

Tegn nedenstående funktioner ind i et koordinatsystem:

 f(x)  =  x                       og             g(x)  =   - 2x  +  6 

  1. Hvor skærer de to funktioner hinanden(aflæs)?
  2. Lav en beregning af det præcise skæringskoordinat
 

E)

Tegn nedenstående funktioner ind i et koordinatsystem:

 f(x)  =  ½ x - 2                      og             g(x)  =   - ¼ x  +  4 

  1. Hvor skærer de to funktioner hinanden(aflæs)?
  2. Lav en beregning af det præcise skæringskoordinat
ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK