Funktioner

  • Udskriv

Opgaver


Toppunkt:              x = frac{- b }{2a}    ;        y = indsæt x  i  ligningen


Diskriminanten:    D = b^2 - 4ac

Nulpunkter:           x={-bpmsqrt{b^2-4ac} over 2a}} 


 

Find toppunkt til nedenstående funktioner

Tegn grafen for funktionen - og find deres nulpunkter vha. formlerne.

 

  • y = x^2 - 6x + 5 

 

  • y = -x^2 + 4x - 3

 

  • y = x^2 + 8x + 7

 

  • y = x^2 + 7x + 6

 

  • y = -x^2 + 4x - 4

 

  • y = -x^2 + 9x + 8

 

  • y = 2x^2 - 10x + 4