Funktioner

Funktioner

En funktion er i matematisk forstand et redskab, der beskriver sammenhængen mellem en såkaldt afhængig variabel og en anden, såkaldt uafhængig variabel. Et hverdagseksempel på en funktion, er sammenhængen mellem hvor meget man bruger sin telefon i løbet af en måned, og hvad man betaler for det: Her er den forbrugte taletid den uafhængige variabel, mens prisen er den afhængige variabel – »afhængig« fordi den afhænger af forbruget.

Funktioner er specialtilfælde af det matematiske begreb relation (eller afbildning): Det særlige ved en funktion er, at der til en bestemt værdi af den uafhængige variabel hører én og kun én værdi for den afhængige variabel

 

Den lineære funktion (den rette linie) 

Lineære funktioner er enhver funktion, der kan skrives på formen f(x) = ax + b, og hvis graf er en ret linie afbildet i et sædvanligt koordinatsystem, – og omvendt har enhver ret linie afbildet i et sædvanligt koordinatsystem en forskrift, der kan skrives på formen:

 y = ax + b
ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK